ጫላ ቢዝነስ ስለ ኤለትሪክ እና ኤለትሮኒክስ እቅዎች ኣጠቃቐም፣ ኣያያዝ ጥገና እና ዋጋ እንዱህም የምናገኝበት ኣድራሻ፣ ኣጠቃላይ የቤት እቃዎች ዋጋ፣ ትላልቕ ማሽህነሪውች፣ኣድራሻ እና ስለጥራታጭችው ብተጭሀማሪም የተለያዩ የቢዝነስ ሃሳቦችን እና ጠቃሚ መረጃዎችን ኣጠቃላይ የኣኤለትሮኒክስ ጥገና ኣገልግሎት እና ስለ ሂይዎት ኣድዳዲስ፣ ስለ ንሮ እና ዘዴ መረጃዎች ኣገልግሎት እንሰጣለን። እነዚህ እና ተመሳሳይ ኣገልግሎቶች ለማግኘት ብድህረገፃችን https://www.chalagelchuu.com ወይም በ ይትዩብ ችሃነላችን CHG TUBE ይመልከቱ፣ ሳብስክራብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።